top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

morze 001

Typ projektu

akryl na płycie

Data

marzec 2022

format cm

70x41

Dostępność

(-) w kolekcji prywatnej żeglarza, miłośnika Zatoki Gdańskiej i widoku na port

jako gdańszczanie często zapopminamy, że żyjemy nad morzem, choć jest ono wpisane w nasze DNA

bottom of page